Vespa T-shirt / Tričmen s Vespou

School done / Po zkouškách

My after exam wishes / Moje pozkoušková přání

My dream dress hanger / Můj vysněný věšák

In Style

New shirt outfit / S novou košulkou

Winter walk / Obrázky ze zimní procházky

New shirt and body milk review / Nová košulka + recenze

To the cinema / Do kina

A bag / Taška

bilance 2012

Flickr Images